Tag Archives: Luật nhà ở

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Văn bản pháp luật

Luật nhà ở 65/2014/QH13 Luật nhà ở 65/2014/QH13 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, […]

English EN Vietnamese VI